Welkom

Op deze website kun je kennismaken met de psychosynthese praktijk van Simone Maaswinkel. Ook informeert het je over psychosynthese en de toepassingen ervan.

Praktijk Simone Maaswinkel

 

Simone heeft sinds 2015 een eigen praktijk in Bussum en begeleidt mensen die zich geconfronteerd zien met levensvragen van uiteenlopende, vaak existentiële aard.

Simone noemt haar praktijk een ontmoetingsplaats voor zoekers. ” Ik wil mensen nabij zijn en een veilige vertrouwde plek bieden waar je weer zicht krijgt op je leven, wat je wilt, waar je naar verlangt. Leid jij je leven of leidt het leven jou”?

Is er een probleem dat opgelost moet worden omdat je er last van hebt? Of is er een last waarbij het zinnig lijkt om te bekijken hoe je daarmee om wilt gaan? Plat gezegd: moet er een bandje worden geplakt (probleem), is de benzine op en moet er getankt worden (waar haal je energie vandaan, hoe los je dat op) of vraag je je af of je nog wel wilt rijden en zo ja waarheen dan? Simone kijkt daarbij altijd naar het geheel van de mens waarbij lichaam, gevoel en denken de aandacht krijgen.

 

Hoe werkt het

 

Wie geïnteresseerd is neemt contact op met Simone via info@springtime.nl. Zij neemt dan zsm telefonisch contact met u op. Er volgt een kennismakingsgesprek dat 1-1,5 u duurt. Indien er wederzijdse instemming is om een traject te starten volgen nadere gesprekken om de problematiek helder te krijgen.Dit wordt verwoord in een zogenaamd interventieplan waarbij doel en tijdpad worden vastgelegd. Meestal gaat het om een periode van 8-10 sessies. De laatste keer wordt deze besteed aan het evalueren van het traject en vaststellen van bereikte doelen.

 

Simone

 

Simone is haar werkzame leeftijd altijd actief geweest en gebleven in de zorg. Eerst als Z-verpleegkundige, later als intervisor en begeleider/ coach van teams in de zorg. Van 2009-2014 volgde Simone de 5-jarige HBO opleiding tot psychosyntheticus in Utrecht. Op dit moment werkt ze zowel in haar eigen praktijk als ook binnen Spring-time, een samenwerkingsverband van zorgverleners, coaches en psychosynthetici gericht op begeleiding van professionals in de zorg. Ze is tevens onveranderd actief als zorgverlener, op dit moment bij Buurtzorg.

Psychosynthese

 

Psychosynthese is een methode die op een eenvoudige wijze persoonlijke verdieping en inzicht teweeg brengt. De methode activeert en stimuleert de eigen creatieve en scheppende functies van ieder mens zelf. Ze helpt te laten zien wat mogelijk is en te verwezenlijken wat haalbaar is. 

Verbeelding speelt een belangrijke rol in de psychosynthese omdat zo inzicht ontstaat in de vaak onbewust aanwezige, sterk sturende drijfveren van de mens. Ook wordt gebruik gemaakt van diverse psychologische technieken,  geleide visualisaties en uiteenlopende gespreksvormen.

De methode richt zich op heel de mens, je bent wie je bent met alles erop en eraan. Het gaat erom hoe je hier naar kijkt of leert kijken en hoe je hier mee omgaat.

Doel is te komen tot individueel welbevinden wat vaak ook leidt tot een vernieuwde houding van respect ten opzichte van de ander en het anderszijn van de medemens.

 

 

Assagioli, grondlegger van de psychosynthese

 

Roberto Assagioli was een psychiater uit de 20e eeuw en stond in contact met denkers als Jung, Keyserling en Buber. In de jaren 60 leerde Assagioli schrijvers en therapeuten kennen als Fromm, Rogers en Maslow. In zijn werken ligt nadruk op de wil van de mens als oorsprong van keuzes, beslissingen en toewijding. Hij propageerde een dynamische en praktische methode op weg naar meer kennis, inzicht en aandacht voor waarden en zin. Zelfbewustzijn is daarbij een belangrijke eigenschap waarmee de mens zich steeds meer realiseert wat zich in eigen lichaam , gevoel en denken afspeelt. Verantwoordelijkheid nemen leidt zo tot een gezonder leven voor jezelf en je omgeving.

X