De zorg verandert…. en jij?

De zorg verandert in hoog tempo, dat kunnen we met elkaar wel vaststellen. Maar in welke richting gaan we en wat is jouw rol daarin? Wij, initiatiefnemers van Spring-Time, werken beide al jaren in de zorg, de een als verpleegkundige, de ander als arts. Uitgangspunt is altijd geweest om van betekenis te willen zijn, zowel inhoudelijk als van mens tot mens. Alleen goede intenties volstaan echter niet meer, er wordt meer gevraagd. Veel tijd moet worden besteed aan het in maat en getal verantwoorden van ons handelen. Terecht? Ja, want dat hoort bij professionaliteit. Velen ervaren hierbij echter ook een verandering van omgang met elkaar,  zowel met de patiënt als collega’s. Is er nog ruimte voor de oorspronkelijke intenties?

Het tij in de zorg is niet te keren. Toch blijft het werkveld inhoudelijk voor velen aantrekkelijk. Hoe ga ik hier mee om? En wat zie je in je team? Motivatie of juist frustratie? Je doet de dingen goed maar doe je ook nog de goede dingen?

De zorg verandert…Welk antwoord geef jij?

 

Bij Spring-TIME zijn we overtuigd van de kracht en waarde van persoonlijke oorspronkelijke intenties. Bewust en onbewust sturen ze je keuzes, een leven lang. Het is goed hier bij stil te staan, een moment creëren van “zijn” in plaats van “doen”. Weer verbinding voelen met wat je eigenlijk wilde en van daaruit de realiteit herzien. Dit appelleert aan een sterk bewustzijn over de rol die je als mens kan hebben op je plek, voor jezelf en daarmee voor de ander. Voor nu en je eigen toekomst.

 

Spring-TIME biedt zowel individuele als teambegeleiding. Ook worden er verdiepingsdagen verzorgd: een moment om af te dalen in je eigen gevoel en bewustzijn zodat je weer beter weet waar je staat en waar je heen wilt. Even “ont”-moeten door aandacht voor jezelf.

Eerstvolgende activiteit: ‘Alleen jij nu even’, 18 mei 2017

X